STAATSCOURANTVastgestelde beheersverordeningen voor de kernen Buggenum, Haelen, Neer en Nunhem en voor het bedrijventerrein Neer, Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen leudal
  2. STAATSCOURANTVastgestelde beheersverordeningen voor de kernen Buggenum, Haelen, Neer en Nunhem en voor het bedrijventerrein Neer, Leudal

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de raad van Leudal in zijn vergadering van 16 april 2013 heeft besloten tot vaststelling van de: 1. ‘Beheersverordening kern Buggenum’ 2. 'Beheersverordening kern Haelen'. 3. 'Beheersverordening kern Neer’ 4. 'Beheersverordening kern Nunhem'. 5. 'Beheersverordening bedrijventerrein Neer’ Deze verordeningen bestaan uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting. Zij geven de bestaande planologische situatie weer. De binnen de genoemde kernen en het bedrijventerrein Neer geldende bestemmingsplannen worden in de beheersverordeningen van toepassing verklaard. Daarmee wordt in feite de levensduur van de huidige bestemmingsplannen verlengd. De verordeningen maken geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. De gemeente Leudal beschikt inmiddels over standaardregels ten behoeve van een uniforme, ruime, woonbestemming in nieuwe bestemmingsplannen. Deze standaardregels bevatten daarnaast ook afwijkingsmogelijkheden, die in alle nieuwe bestemmingsplannen worden toegepast. De standaardregels voor de woonbestemming en de afwijkingsmogelijkheden zijn al in de beheersverordeningen opgenomen, zodat iedereen kan beschikken over deze nieuwe, ruimere mogelijkheden, ongeacht of het bestemmingsplan al is geactualiseerd. De analoge versies van de beheersverordeningen liggen van donderdag 25 april tot en met woensdag 5 juni 2013 voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1 (na deze termijn is analoge inzage op afspraak mogelijk). De verordeningen zijn altijd digitaal op het internet te raadplegen (RO-online) via de hyperlinks: 1. 'Beheersverordening kern Buggenum': http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BV13KernBuggenum-VG01; 2. 'Beheersverordening kern Haelen': http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BV13KernHaelen-VG01; 3. 'Beheersverordening kern Neer': http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BV13KernNeer-VG01 4. 'Beheersverordening kern Nunhem': http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BV13KernNunhem-VG01 5. 'Beheersverordening bedrijventerrein Neer': http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1640.BV13BtNeer-VG01 Op de gemeentelijke website http://leudal.nl treft u de beheersverordeningen aan onder het kopje: Wonen en Leven, Bouwen en Wonen, Ruimtelijke plannen, Bestemmingsplannen, Beheersverordeningen. De bronbestanden zijn beschikbaar en downloadbaar via http://leudal.gemeentedocumenten.nl onder het kopje ‘publicatie’ als ook via de map ‘Beheersverordeningen Leudal’. Het is niet mogelijk om beroep dan wel bezwaar aan te tekenen tegen de beheersverordeningen.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.