STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Centrum Heythuysen’, ‘Kern Heythuysen’, ‘Bedrijventerrein Heythuysen’ en ‘Bedrijventerrein Haelen’, Leudal

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen leudal
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Centrum Heythuysen’, ‘Kern Heythuysen’, ‘Bedrijventerrein Heythuysen’ en ‘Bedrijventerrein Haelen’, Leudal

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat met ingang van maandag 25 maart 2013 tot en met 5 mei 2013 ter inzage liggen de navolgende ontwerpbestemmingsplannen: • “Centrum Heythuysen” • “Kern Heythuysen” • “Bedrijventerrein Heythuysen” • “Bedrijventerrein Haelen”. De ontwerpplannen zijn digitaal op het internet te raadplegen via de websites: – http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13KernHeythuysen-ON01; – http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13CentrumHeythuy-ON01; – http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13BtHeythuysen-ON01; – http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1640.BP13BtHaelen-ON01; en op – http://leudal.nl onder het kopje: Wonen en Leven, Bouwen en Wonen, Ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, ontwerpbestemmingsplannen “kern Heythuysen”, “Centrum Heythuysen”, “Bedrijventerrein Heythuysen”en “Bedrijventerrein Haelen”. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://leudal.gemeentedocumenten.nl onder het kopje ‘publicatie’. Daarnaast ligt een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1. Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak. (0475) 859702.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.