Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Roggel 2023 - gemeente Leudal.

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Roggel 2023 – gemeente Leudal.

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ter voldoening aan artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat met ingang van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerrein Roggel 2023. Dit ruimtelijk plan voorziet in uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Bevelantstraat in Roggel. Raadpleging Het ontwerpplan is digitaal te raadplegen via het webadres:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP23BtRoggel-ON01 De bronbestanden zijn beschikbaar via het webadres:https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP23BtRoggel-ON01 Daarnaast ligt gedurende de openingstijden van de receptie een papieren versie van het plan ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1. Inbrengen zienswijze Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak (0475-859000).

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.