GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan De Leistert en Buitenhof De Leistert - gemeente Leudal.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan De Leistert en Buitenhof De Leistert – gemeente Leudal.

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Heldensedijk Roggel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Roggel

TerinzageleggingBurgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken ter voldoening aan artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat met ingang van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan De Leistert en Buitenhof De Leistert.De bestemmingsplannen die gelden voor De Leistert, E-village en bungalowpark Buitenhof zijn aan herziening toe. Dit om voor de recreatiebedrijven tot een actueel en toekomstbestendig planologisch regime te komen. De drie te onderscheiden recreatieve bedrijven (E-Village, kampeerterrein en het bungalowpark Buitenhof) worden in één bestemmingsplan ondergebracht en krijgen een geactualiseerd planologisch regime. Er is géén sprake van een uitbreiding van de recreatiebestemmingen: het ontwerp bestemmingsplan blijft binnen de huidige begrenzing van de nu nog geldende bestemmingsplannen. De bebouwingsmogelijkheden voor de Leistert worden uitgebreid en er mogen vijf groepsaccommodaties worden gerealiseerd.RaadplegingHet ontwerpplan is digitaal te raadplegen via het webadres:https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1640.BP23RoLeistert-ON01 De bronbestanden zijn beschikbaar via het webadres:https://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie/NL.IMRO.1640.BP23RoLeistert-ON01Daarnaast ligt gedurende de openingstijden van de receptie een papieren versie van het plan ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1.Inbrengen zienswijzeGedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak (0475-859000).

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.