GEMEENTEBLADGemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – VV De Sjaopsköp Horn Carnavalsoptocht op 11 februari 2024

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 29-12-2023

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLADGemeente Leudal – Verleende evenementenvergunning – VV De Sjaopsköp Horn Carnavalsoptocht op 11 februari 2024

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

- VV De Sjaopsköp Horn:Carnavalsoptocht op 11 februari 2024 van 14:11 uur tot 15:30 uur door de volgende straten van Horn: Vanaf het Raadhuisplein naar de Dorpstraat, Hoogstraat, Daalakkerstraat, Graaf van Egmondstraat, Weergraaf, Hoogstraat, Mussenberg, Molenweg en Haelerweg. Verzenddatum: 19 december 2023BezwaarmogelijkheidBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het desbetreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, team vergunningverlening Algemene Verordening en Bijzondere wetten, tel. 0475 - 85 90 00

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.