GEMEENTEBLADGemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – De Leudalzangers

Bekendmaking voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 25-1-2024

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. GEMEENTEBLADGemeente Leudal – Verleende evenementenvergunning – De Leudalzangers

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid Biesstraat Heythuysen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Heythuysen

- De Leudalzangers:8 kofferbakmarkten op het terrein aan de Biesstraat 59 in Heythuysen op de laatste zondag van de maand telkens van 9:00 uur tot 16:00 uur op: 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus, 29 september en 27 oktober 2024. Verzenddatum: 11 januari 2024BezwaarmogelijkheidBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het desbetreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, team vergunningverlening Algemene Verordening en Bijzondere wetten, tel. 0475 - 85 90 00

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.