Gemeente Leudal - Verleende evenementenvergunning – Muziekfestival Ell Niño Stichting Pop Ell

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 5-3-2024

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. Gemeente Leudal – Verleende evenementenvergunning – Muziekfestival Ell Niño Stichting Pop Ell

evenementenvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

- Stichting Pop Ell: Muziekfestival Ell Niño op 25 mei 2024 van 15:00 uur tot 02:00 uur op het Scheijmansplein in Ell. Verzenddatum: 26 februari 2024 Bezwaarmogelijkheid Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van het desbetreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift vermeldt tenminste uw naam, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, de gronden van uw bezwaar en uw handtekening. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van spoed kunt u bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De eisen aan dit verzoek zijn (naast het aantonen van de spoedeisendheid) dezelfde als hierboven vermeld. Tevens dient u een afschrift van de betreffende brief/besluit bij te voegen. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, team vergunningverlening Algemene Verordening en Bijzondere wetten, tel. 0475 - 85 90 00

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Leudal

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.