Gemeente Leudal - Naamgeving openbare ruimte – Huskenshof

Bekendmaking voor overig in Leudal

Geplaatst op Lokaalnieuwsleudal.nl op: 27-1-2024

  1. Bekendmakingen Leudal
  2. Gemeente Leudal – Naamgeving openbare ruimte – Huskenshof

overig Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Terinzagelegging Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij op 23 januari jl. hebben besloten om de openbare ruimte met de huidige adres gegevens: Markt 10 t/m 26 in de woonplaats Grathem met ingang van 23 januari 2024 te benoemen tot: Huskenshof  Raadpleging Het naamgevingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 25 januari tot en met 7 maart 2024 gedurende de openingstijden van de receptie ter inzage bij de publieksbalie in Heythuysen, Leudalplein 1. Bezwaar Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het naamgevingsbesluit bekend is gemaakt hiertegen een bezwaarschrift tegen het naamgevingsbesluit worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen, moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten a) de naam en het adres van de indiener, b) de dagtekening, c) een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en d) de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voorlopige voorziening In spoedeisende gevallen bestaat de mogelijkheid de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek dient te zijn ondertekend en moet tenminste bevatten a) de naam en het adres van de indiener, b) de dagtekening, c) vermelding van de besluitdatum van de omgevingsvergunning waartegen het beroepschrift zich richt en d) een opgave van de redenen waarom men zich met de omgevingsvergunning niet kan verenigen. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Unknown

 Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Lokaalnieuwsleudal.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Leudal. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.